LAK.LA | Samsung Galaxy J2 Core - ລາຄາຂາຍ 970,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 1,199,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 970,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 890,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 230,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 920,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 240,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 145,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 110,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 35,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,450,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,950,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 155,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 110,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 290,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 145,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 90,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 45,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 30,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
Samsung Galaxy J2 Core

Samsung Galaxy J2 Core

ລາຄາຂາຍ: 970,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 5894
ເວລາທີ່ໃຊ້: 13-05-2019
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 800
ສະຖານທີ່: ວຽງຈັນ

Samsung Galaxy J2 Core ເປັນລຸ້ນທີ່ມີຮູນຊົງໃໝ່, ມີລະບົບ 4G
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 13-05-2019
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ຮ້ານເກີມຈີ
ມືຖື: 02055402018
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫລັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ
Email:
Facebook:

ຫນ້າຈໍ 5 "

ກ້ອງຫນ້າ 5 MP, ກ້ອງຫລັງ 8 MP

ເບັດເຕີລີ່ 2,600 mAh

RAM 1 GB, ROM 8 GB

ເຄືອຂ່າຍ 2G, 3G, 4G

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la