LAK.LA | Computer ຕັ້ງໂຕະ - ລາຄາຂາຍ 2,000,000KIP
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2,900,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,400,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,050,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,900,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,300,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,200,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,400,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4,200,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,200,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 3,350,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 370,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 4,250,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 7,099,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: 2,400,000 KIP
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
Computer ຕັ້ງໂຕະ

Computer ຕັ້ງໂຕະ

ລາຄາຂາຍ: 2,000,000 KIP
ເລກລະຫັດ: 3101
ເວລາທີ່ໃຊ້: 04-06-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 9003
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ກາດຈໍແຍກ ເໝາະສົມກັບການອອກແບບ ແລະ ຫຼິ້ນເກມໜັກໆ ແຖມລຳໂພງ Bluetooth
ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 17-03-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ທ.ເກດວົງສາ ໄຊຍະກອງ
ມືຖື: 9111 8317 ; 5668 1116
ທີ່ຢູ່: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ › ໄຊເສດຖາ › ຮ່ອງແກ
Email:
Facebook:

CPU=Core i 7 ( 3.0 GHz ) 
RAM=4 GB 
ກາດຈໍແຍກ ເໝາະສົມກັບການອອກແບບ ແລະ ຫຼິ້ນເກມໜັກໆ 
ແຖມລຳໂພງ Bluetooth 

 9111 8317 ;  5668 1116

ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la