LAK.LA | ແລກປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນຫລືແລກປ່ຽນກັບລົດຟໍຈູນເນີ2014 - ລາຄາຂາຍ 2,000,000THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລກປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນຫລືແລກປ່ຽນກັບລົດຟໍຈູນເນີ2014

ແລກປ່ຽນກຳມະສິດທີ່ດິນຫລືແລກປ່ຽນກັບລົດຟໍຈູນເນີ2014

ລາຄາຂາຍ: 2,000,000 THB
ເລກລະຫັດ: 3263
ເວລາທີ່ໃຊ້: 24-06-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 4120
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ນິດ
ມືຖື: 28040364; 22440077
ທີ່ຢູ່: ຕານມີໄຊ
Email:
Facebook:
ຕ້ອງການແລກປຽ່ນກຳມະສິດທີ່ດິນ ຫລື ແລກປ່ຽນກັບລົດຟໍຈູນເນີ ປີ2014. 1. ເນື້ອທີ່ 777ຕາແມັດ (ໜ້າທາງກວ້າງ 20m, ຍາວ 40m, ເບື້ອງຫລັງກວ້າງ19m). ດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ມ ເມືອງ ໄຊທານີ ກຳແພງນະຄອນ. ເຂົ້າຮ່ອມທີ່ 8 ຈາກທາງຢາງໃຫ່ຍຂອງເສັ້ນທາງຈະໄປຫາທ່າງອນໜອງເຊືອມປະມານ 400ແມັດ. ຈະຂາຍ 1,200,000ບາດ. 2. ເນື້ອທີ່ 853ຕາແມັດ (ໜ້າທາງກວ້າງ 29,5m, ຍາວ 29m). ດິນຕັ້ງຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ ເມືອງໄຊທານີ ກຳແພງນະຄອນ. ເຂົ້າຮ່ອມທີ່ 10 ຈາກທາງຢາງໃຫ່ຍຂອງເສັ້ນທາງຈະໄປຫາທ່າງອນໜອງເຊືອມປະມານ 500ແມັດ. ຈະຂາຍ 853,000ບາດ. (ດິນສອງຕອນດັ່ງກ່າວ ມີໃບຕາດິນຂອບທອງ, ໃກ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ມຊ ດົງໂດກບໍ່ຮອດ 1ກິໂລແມັດ, ສາມາດຕັ້ງເຮືອນໄດ້ເລີຍລະ ເພາະມີບ້ານເຮືອນຄົນແລະໄຟ້າຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນແລ້ວ, ມີທາງເຂົ້າຮອດລະ, ມີໄຟ້າຢູ່ໃກ້ນັ້ນແລ້ວແລະ ປີໜ້ານີ້ຈະມີຄົນມາຕັ້ງຫ້ອງເຊົ່າໃກ້ດິນດັ່ງກ່າວແລ້ວ) ຕິດຕໍ່ເຈົ້າຂອງດິນໂດກຕົງ:030 5076868; 020 28040364; 020 52534686; 020 22440077. ໝາຍເຫດເພີ່ມເຕີມ:ຖ້າສົນໃຈ(ກໍ່ຕົກລົງກັນຕາມຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງຂອງທັງສອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ)
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la