LAK.LA | ເຮືອນ - ລາຄາຂາຍ 280THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຮືອນ

ເຮືອນ

ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ເລກລະຫັດ: 4967
ເວລາທີ່ໃຊ້: 04-02-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 5013
ສະຖານທີ່: ວຽງຈັນ

ປະຈຸບັນວຽງຈັນກຳລັງຈະເລີນເຕິບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນທຸກດ້ານໆຂອງເສດຖະກິດດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພຶ່ອຊື້ລົງທືນ ຫຼື ກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພື່ອຊື້ຢູ່ອາໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ ແລະ ດິນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ..ຢູ່ບ້ານສະພັງມືກ,ມີ 2 ຫອ້ງນອນ, ມີ 4 ຫອ້ງນໍ້າ ( ໃນເຮືອນ 2  ນອກເຮືອນ 2 ) , ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ມີເດິນໝ້າບ້ານກວ້າງໆ. ແລະ ເຮືອນຫຼັງນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ( ດົງໂດກ ) ໃກ້ກັບຕະຫຼາດເຂດ. ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ້ານຄ້າຈິບພີ, ເອັມພອຍມາກ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໂທ: 0305624277

 

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: kop
ມືຖື: 0305624277
ທີ່ຢູ່: ດົງໂດກ
Email:
Facebook: pakop

ປະຈຸບັນວຽງຈັນກຳລັງຈະເລີນເຕິບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນທຸກດ້ານໆຂອງເສດຖະກິດດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພຶ່ອຊື້ລົງທືນ ຫຼື ກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພື່ອຊື້ຢູ່ອາໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ ແລະ ດິນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ..ຢູ່ບ້ານສະພັງມືກ,ມີ 2 ຫອ້ງນອນ, ມີ 4 ຫອ້ງນໍ້າ ( ໃນເຮືອນ 2  ນອກເຮືອນ 2 ) , ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ມີເດິນໝ້າບ້ານກວ້າງໆ. ແລະ ເຮືອນຫຼັງນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ( ດົງໂດກ ) ໃກ້ກັບຕະຫຼາດເຂດ. ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ້ານຄ້າຈິບພີ, ເອັມພອຍມາກ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໂທ: 0305624277

 

190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la