LAK.LA | ເຮືອນ - ລາຄາຂາຍ 280THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເຮືອນ

ເຮືອນ

ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ເລກລະຫັດ: 4966
ເວລາທີ່ໃຊ້: 04-02-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 3916
ສະຖານທີ່: ວຽງຈັນ

ປະຈຸບັນວຽງຈັນກຳລັງຈະເລີນເຕິບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນທຸກດ້ານໆຂອງເສດຖະກິດດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພຶ່ອຊື້ລົງທືນ ຫຼື ກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພື່ອຊື້ຢູ່ອາໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ ແລະ ດິນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ..ຢູ່ບ້ານສະພັງມືກ,ມີ 2 ຫອ້ງນອນ, ມີ 4 ຫອ້ງນໍ້າ ( ໃນເຮືອນ 2  ນອກເຮືອນ 2 ) , ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ມີເດິນໝ້າບ້ານກວ້າງໆ. ແລະ ເຮືອນຫຼັງນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ( ດົງໂດກ ) ໃກ້ກັບຕະຫຼາດເຂດ. ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ້ານຄ້າຈິບພີ, ເອັມພອຍມາກ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໂທ: 0305624277

 

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: kop
ມືຖື: 0305624277
ທີ່ຢູ່: ດົງໂດກ
Email:
Facebook: pakop ya pl

ປະຈຸບັນວຽງຈັນກຳລັງຈະເລີນເຕິບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນທຸກດ້ານໆຂອງເສດຖະກິດດັ່ງນັ້ນທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພຶ່ອຊື້ລົງທືນ ຫຼື ກຳລັງຊອກຫາເຮືອນເພື່ອຊື້ຢູ່ອາໃສ. ຂ້າພະເຈົ້າມີເຮືອນ ແລະ ດິນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ..ຢູ່ບ້ານສະພັງມືກ,ມີ 2 ຫອ້ງນອນ, ມີ 4 ຫອ້ງນໍ້າ ( ໃນເຮືອນ 2  ນອກເຮືອນ 2 ) , ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອນ ແລະ ມີເດິນໝ້າບ້ານກວ້າງໆ. ແລະ ເຮືອນຫຼັງນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ( ດົງໂດກ ) ໃກ້ກັບຕະຫຼາດເຂດ. ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທາງສາທາລະນະສຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຮ້ານຄ້າຈິບພີ, ເອັມພອຍມາກ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໂທ: 0305624277

 

ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
25 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la