LAK.LA | ລົດຖີບນັ່ງປັ້ນ EX3 - ລາຄາຂາຍ 5,990THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 5,990 THB
ລາຄາຂາຍ: 5,990 THB
ລາຄາຂາຍ: 17,900 THB
ລາຄາຂາຍ: 5,900 THB
ລາຄາຂາຍ: 5,990 THB
ລາຄາຂາຍ: 19,900 THB
ລາຄາຂາຍ: 17,900 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ລົດຖີບນັ່ງປັ້ນ EX3

ລົດຖີບນັ່ງປັ້ນ EX3

ລາຄາສົ່ງເສີມການຂາຍ: 5,990 THB
ລາຄາຕົ້ນທຶນ: 5,990 THB
ເລກລະຫັດ: 2926
ເວລາທີ່ໃຊ້: 20-05-2015
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 6230
ສະຖານທີ່: ໝົດທຸກແຂວງ

ສະມາຊິກຕອບ
ວັນທີຈົດທະບຽນ: 09-05-2015
ຜູ້ຕິດຕໍ່: mix360ongsa
ມືຖື: 021-260 520, 020-5625 8888
ທີ່ຢູ່: ບ້ານບຶ່ງຂະຫຍອງ, ເມື່ອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook:

ທ່ານເບື່ອບໍ? ,ມີຮູບຮ່າງຕຸ້ຍ, ມີໜ້າທ້ອງ, ພຸງໃຫຍ່ ມີໄຂມັນຫຼາຍຊັ້ນຫຼາຍຫຼື້ບ ໃສ່ຊຸດໃດກະຮູ້ສຶກອຶດອັດ ເຮັດວຽກງານໜັກບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ, ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງບໍລິຫານຮ່າງກ່າຍ ລົດຖີບນັ່ງປັ້ນ Exercise Bike ເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງທ່ານດູດີທີ່ສຸດ ທີສຳຄັນມັນຊ່ວຍໃນການໝູນວຽນຂອງເລືອດ, ປອດ, ຫົວໃຈ, ມີຄວາມແຂງແຮງ ລວມໄປເຖິງການຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກເຜົາພານ ໄຂມັນສ່ວນເກີນ ( ແຄຣ໌ຣໍຣິ ) ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເໝາະສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສູງອາຍຸ ທີບໍ່ຄອຍໄ້ດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້.

 

ລາຄາປົກກະຕິ 9,900 ບາດ   ລາຄາສ່ວນຫຼຸດ 5,900 ບາດ

ສອບຖາມ: 021-260 520; 020-5625 8888

2,990 THB
2,990 THB
1,600 THB
1,600 THB
990 THB
990 THB
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la