LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ - ລາຄາຂາຍ 420,000USD
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ

ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ

ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ເລກລະຫັດ: 4992
ເວລາທີ່ໃຊ້: 10-03-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 6303
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ເຮືອນຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 3 ບ້ານສວນມອນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກແຄມຂອງ 20 ແມັດ, ຫ່າງຈາກແຄມທາງໃຫຍ່  70 ແມັດ, ທຳເລ່ດີ ໃກ້ແຄມຂອງ, ທະນາຄານ STB, ທະນາຄານເອຊີລີດ້ານ, ໃກ້ຕະຫຼາດສວນມອນ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້.

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ທ ສິດທິສັກ
ມືຖື: 020 56666365, 020 58888648
ທີ່ຢູ່: ບ ສວນມອນ
Email:
Facebook: saiyfar21@gmail.com

ເຮືອນຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 3 ບ້ານສວນມອນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກແຄມຂອງ 20 ແມັດ, ຫ່າງຈາກແຄມທາງໃຫຍ່  70 ແມັດ, ທຳເລ່ດີ ໃກ້ແຄມຂອງ, ທະນາຄານ STB, ທະນາຄານເອຊີລີດ້ານ, ໃກ້ຕະຫຼາດສວນມອນ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້.

190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la