LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍດີນ - ລາຄາຂາຍ 136USD
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 15 USD
ລາຄາຂາຍ: 136 USD
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍດີນ

ຕ້ອງການຂາຍດີນ

ລາຄາຂາຍ: 136 USD
ເລກລະຫັດ: 5851
ເວລາທີ່ໃຊ້: 13-07-2018
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 1650
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຕ້ອງການຂາຍທີ່ດີນບ້ານໂພນສະອາດດີນງາມໃກ້ກັບອົງກອນຫ້ອງການຕ່າງໆ ເນື້ອທີ່ດີນທັ້ງໝົດ300ຕມ ໃບຕາດີນຂອບທອງ ຫ່າງຈາກທາງໃຫຍ່50ແມັດ ຕ້ອງການຂາຍ 136,000$ ສົນໃຈໂທມາລົມລາຍລະອຽດໄດ້ 59282830-59238800
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: Noy
ມືຖື: 2059282830-59238800
ທີ່ຢູ່: ບ.ໂພນສະອາດ
Email:
Facebook:
ຕ້ອງການຂາຍທີ່ດີນບ້ານໂພນສະອາດດີນງາມໃກ້ກັບອົງກອນຫ້ອງການຕ່າງໆ ເນື້ອທີ່ດີນທັ້ງໝົດ300ຕມ ໃບຕາດີນຂອບທອງ ຫ່າງຈາກທາງໃຫຍ່50ແມັດ ຕ້ອງການຂາຍ 136,000$ ສົນໃຈໂທມາລົມລາຍລະອຽດໄດ້ 59282830-59238800
25 KIP
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la