LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ - ລາຄາຂາຍ 2THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 80 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 320,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 450 THB
ລາຄາຂາຍ: 6 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 3,000,000 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຕ້ອງການຂາຍດີນໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ເລກລະຫັດ: 5326
ເວລາທີ່ໃຊ້: 24-08-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 2930
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຕ້ອງການຂາຍດີນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ດີນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳເມືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1,8 KM. ເນື້ອທີ່ 15m x 70m ລາຄາ 2700THB/ຕາເເມັດ ສົນໃຈສອບຖາມ 020 54674970, 030 5886555
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ກົວລໍ່
ມືຖື: 020 54674970,020 59828877
ທີ່ຢູ່: ດົງໂດກ
Email:
Facebook:
ຕ້ອງການຂາຍດີນ ໃບຕາດິນຂອບທອງ ດີນຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງວຽງຄຳເມືອງໄຊທານີ ຫ່າງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1,8 KM. ເນື້ອທີ່ 15m x 70m ລາຄາ 2700THB/ຕາເເມັດ ສົນໃຈສອບຖາມ 020 54674970, 030 5886555
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la