LAK.LA | ຕ້ອງການຂາຍດິນ - ລາຄາຂາຍ 1,800THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຕ້ອງການຂາຍດິນ

ຕ້ອງການຂາຍດິນ

ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ເລກລະຫັດ: 4965
ເວລາທີ່ໃຊ້: 31-01-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 4108
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຕ້ອງການຂາຍດິນຍົກ ບໍ່ແບ່ງຂາຍ ຢູ່ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນດິນສ່ວນມີຮົ້ວອ້ອມ, ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ ແລະ ມີຖຽງພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງນໍ້າ ທາງໜ້າປູກຕົ້ນສັກ, ທາງຫຼັງປູກຕົ້ນເກດສະນາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກີນໝາກ ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 3,075 ຕາແມັດ ເຂົ້າຮ່ອມປະມານ 100 ແມັດ ຂາຍແມັດກະເລລະ 1800 ບາດ ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ສົນໃຈໂທ 020 78997895 ແລະ 02078982895

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: ບີ່
ມືຖື: 02078982895 0307775549
ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂພສີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Email:
Facebook: Phay Amulet

ຕ້ອງການຂາຍດິນຍົກ ບໍ່ແບ່ງຂາຍ ຢູ່ບ້ານ ທົ່ງປົ່ງ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນດິນສ່ວນມີຮົ້ວອ້ອມ, ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ ແລະ ມີຖຽງພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງນໍ້າ ທາງໜ້າປູກຕົ້ນສັກ, ທາງຫຼັງປູກຕົ້ນເກດສະນາ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ກີນໝາກ ມີເນື້ອທີທັງໝົດ 3,075 ຕາແມັດ ເຂົ້າຮ່ອມປະມານ 100 ແມັດ ຂາຍແມັດກະເລລະ 1800 ບາດ ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້ ສົນໃຈໂທ 020 78997895 ແລະ 02078982895

190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la