LAK.LA | ດິນ
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 80 KIP
ລາຄາຂາຍ: 1,600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 320,000,000 KIP
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 450 THB
ລາຄາຂາຍ: 6 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 3,000,000 THB
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ດິນ

ດິນ

ຕິດຕໍ່
ເລກລະຫັດ: 4969
ເວລາທີ່ໃຊ້: 06-02-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 4330
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຕອ້ງການຂາຍດິນ ເນື້ອທີ່ 14,521 ຕາແມັດ ຕີດທາງໃຫຍ່ ຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາດິນເພື່່ອລົງທືນເຮັດທຸລະກີດປະເພດ ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່ ຫຼື ເຮັດຮ້ານອາຫານຂະໜາດໃຫຍ່

ດີນຕອນນີ້ ຂາຍຖືກໆ ພຽງແຕ່ ຂາຍ 1 ແມັດກາແລ່ 50 ດອນລາເທົ່ານັ້ນ

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈໂທ:

0305624277

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: kop
ມືຖື: 0305624277
ທີ່ຢູ່: ຄຳຮຸ່ງ
Email:
Facebook: pakop-55@hotmail.com

ຕອ້ງການຂາຍດິນ ເນື້ອທີ່ 14,521 ຕາແມັດ ຕີດທາງໃຫຍ່ ຢູ່ບ້ານວຽງແກ້ວ

ທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາດິນເພື່່ອລົງທືນເຮັດທຸລະກີດປະເພດ ລ້ຽງປາ, ລ້ຽງໄກ່ ຫຼື ເຮັດຮ້ານອາຫານຂະໜາດໃຫຍ່

ດີນຕອນນີ້ ຂາຍຖືກໆ ພຽງແຕ່ ຂາຍ 1 ແມັດກາແລ່ 50 ດອນລາເທົ່ານັ້ນ

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈໂທ:

0305624277

190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la