LAK.LA | ດິນ ແລະ ເຮືອນ - ລາຄາຂາຍ 280USD
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ເລກລະຫັດ: 4968
ເວລາທີ່ໃຊ້: 06-02-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 4436
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາຊື້ດີນ ແລະ ເຮືອນເພື່ອຊື້ລົງທືນ( ໃຫ້ຄົນເຊົ່າ) ຫຼື ຊື້ເພຶ່ອຢູ່ພັກອາໃສ ຂ້າພະເຈົ້າມີດິນ ແລະ ເຮືອນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ! ຢູ່ບ້ານສະພັງມຶກ
ເຊີງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ດີນໜ້າກ້ວາງ 23 ຕາເມັດ ຍາວ 36 ຕາເມັດ.
ເຮືອນມີ 4 ຫ້ອງນອນ ,ມີ 5 ຫ້ອງນ້ຳ ,ມີເດີນບ້ານແລະທີ່ຈອດລົົດກ້ວາງ ແລະຍັງມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໜ້າບ້ານ.
#ທີ່ຕັ້ງເຮືອນຫຼັງນີ້ຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາວີທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ,ໃກ້ກັບຕະຫລາດເຂດ(ດົງໂດກ)ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າຈິບຟີ,ເອັມພອຍມາກ,ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໃຈໂທ:


0305624277

ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: kop
ມືຖື: 0305624277
ທີ່ຢູ່: ຄຳຮຸ່ງ
Email:
Facebook: pakop-55@hotmail.com

ທ່ານໃດກຳລັງຊອກຫາຊື້ດີນ ແລະ ເຮືອນເພື່ອຊື້ລົງທືນ( ໃຫ້ຄົນເຊົ່າ) ຫຼື ຊື້ເພຶ່ອຢູ່ພັກອາໃສ ຂ້າພະເຈົ້າມີດິນ ແລະ ເຮືອນຕອ້ງການຂາຍດວ່ນ! ຢູ່ບ້ານສະພັງມຶກ
ເຊີງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ດີນໜ້າກ້ວາງ 23 ຕາເມັດ ຍາວ 36 ຕາເມັດ.
ເຮືອນມີ 4 ຫ້ອງນອນ ,ມີ 5 ຫ້ອງນ້ຳ ,ມີເດີນບ້ານແລະທີ່ຈອດລົົດກ້ວາງ ແລະຍັງມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ໜ້າບ້ານ.
#ທີ່ຕັ້ງເຮືອນຫຼັງນີ້ຢູ່ໃນທຳເລທີ່ໃກ້ກັບມະຫາວີທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ,ໃກ້ກັບຕະຫລາດເຂດ(ດົງໂດກ)ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າຈິບຟີ,ເອັມພອຍມາກ,ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ

ທ່ານໃດສົນໃຈໂທ:


0305624277

190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la