LAK.LA | ຂາຍເຮືອນ ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ - ລາຄາຂາຍ 1THB
ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວຂ້ອງກັນ
ລາຄາຂາຍ: 2 THB
ລາຄາຂາຍ: 240,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 600,000 THB
ລາຄາຂາຍ: 40 KIP
ລາຄາຂາຍ: 21,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 420,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 130 USD
ລາຄາຂາຍ: ຕິດຕໍ່
ລາຄາຂາຍ: 280 USD
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 280 THB
ລາຄາຂາຍ: 1,800 THB
ລາຄາຂາຍ: 280,000 USD
ລາຄາຂາຍ: 300,000 THB
(0)
(1)
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂາຍເຮືອນ ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ຂາຍເຮືອນ ບ້ານໂພນສົມບູນ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ລາຄາຂາຍ: 1 THB
ເລກລະຫັດ: 5037
ເວລາທີ່ໃຊ້: 24-04-2017
ຈຳນວນເຂົ້າຊົມເວບໄຊທ໌: 3883
ສະຖານທີ່: ກຳແພງນະຄອນ

ຂາຍເຮືອນສາມຫ້ອງນອນສອງຫ້ອງນໍ້າບ່ອນຈອດລົດຢູ່ກ້ອງລະບຽງນໍ້າໄຟສະດວກຕິດແຄມທາງມີໃບຕາດີນຂອບທອງເນື້ອທີ່ດີນ12,5×20mເນື້ອທີ່ເຮືອນແມ່ນ8×14m ຢູ່ບ້ານໂພນສົມບູນເມືອງສີໂຄດຕະບອງໃກ້ກັບວັດຖໍ້ານໍ້າຍ້ອຍລາຄາຂາຍສຸດໆ 1,800,000 ບາດ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 56147678 ຫລື whatsapp
ສະມາຊິກຕອບ
ຜູ້ຕິດຕໍ່: 020 56147678
ມືຖື: 02056147678
ທີ່ຢູ່: 02056147678
Email:
Facebook:
ຂາຍເຮືອນສາມຫ້ອງນອນສອງຫ້ອງນໍ້າບ່ອນຈອດລົດຢູ່ກ້ອງລະບຽງນໍ້າໄຟສະດວກຕິດແຄມທາງມີໃບຕາດີນຂອບທອງເນື້ອທີ່ດີນ12,5×20mເນື້ອທີ່ເຮືອນແມ່ນ8×14m ຢູ່ບ້ານໂພນສົມບູນເມືອງສີໂຄດຕະບອງໃກ້ກັບວັດຖໍ້ານໍ້າຍ້ອຍລາຄາຂາຍສຸດໆ 1,800,000 ບາດ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 56147678 ຫລື whatsapp
190 USD
498 USD
88 USD
198 USD
88 USD
188 USD
140 USD
298 USD
140 USD
398 USD
139 USD
298 USD
149 USD
398 USD
1,790,000 KIP
1,799,000 KIP
199 USD
300 USD
8,000 THB
ຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່
ບໍລິການຂອງ LAK.LA
» ແນະນຳກ່ຽວກັບ LAK.LA
» ສ້າງເວບໄຊຟຣີ free website
» ການຄ້າຜ່ານອີເລກໂທຼນິກ e-commerce
» ລົງປະກາດຊື້ຂາຍ buy sell
» ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກ job
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ການແນະນຳ
» ປະເພດເວບໄຊທ໌
» ວິທີການສ້າງເວບໄຊ
» ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
» ວິທີການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊທ໌
» ວິທີເພີ່ມຜະລິດຕະພັນ
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ໂປຮໂມຊັ້ນ
» ອອກແບບເວບໄຊທ໌ຟຣີ
» ຊືໂດເມນຟຣີ .COM, .NET, .ORG
» ອອກແບບ Banner ຟຮີ
» ຟຣີໂປຣແກຣມຂ້າ Virus (Anti Virus)
» ແປະ Banner ຟຣີຢູ່ໜ້າ www.lak.la
ເບິ່ງທັງໝົດ »
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ
ປ້ອນເມລ໌ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນພິເສດແລະຂ່າວຕ່າງໆຂອງ www.lak.la